DUTCH PARLIAMENT RECOGNIZES ASSYRIAN, GREEK AND ARMENIAN GENOCIDE

Assyrian International News Agency
April 10 2015

Posted 2015-04-10 08:46 GMT

Joel Voordewind, member of the Dutch Parliament.The Hague (AINA) --
The Dutch Parliament passed a binding resolution yesterday recognizing
the genocide of Assyrians, Greeks and Armenians by Ottoman Turks during
World War One. The resolution, tabled by MP Joel Voordewind from the
Christian Union party, enjoyed wide support from the various parties,
including Christian Union, People's Party for Freedom and Democracy,
Christian Democratic Appeal, Reformed Political Party and Labor
Party. The resolution was strongly opposed by two Turkish members of
the Parliament but passed by a strong majority vote.

"The aim of this motion is to recognize the Armenian as well as the
Assyrian genocide," said Joel Voordewind, "and to bring the Turkish
government closer to Armenia. This is an important signal from the
Dutch Parliament to the Turkish government to acknowledge its past
actions. I hope in the end this will bring both countries to a better
understanding and reconciliation with each other."

Armenia recognized the Assyrian Genocide on March 24 (AINA 2015-03-24.

In 2007 the International Association of Genocide Scholars (IAGS)
recognized the Assyrian and Greek genocides (AINA 2007-12-15). In
2010 Sweden recognized the Assyrian, Greek and Armenian Genocide
(AINA 2010-03-12).

The genocide of Assyrians, Greeks and Armenians was committed by
Ottoman Turks during World War One, between 1915 and 1923. The genocide
claimed the lives of 750,000 Assyrians (75%), 500,000 Greeks and 1.5
million Armenians.

While the Armenian genocide is widely known and recognized, the
Assyrian and Greek genocides are lesser known. But these genocides
cannot be separated from the Armenian genocide, as they were
perpetrated at the same time and by the same policy. The genocide
of the Assyrians, Greeks and Armenians is one and the same. It was
a genocide against Christians.

Assyrians have worked with Greeks and Armenians to pressure Turkey
to recognize the genocide of World War One.

To date, Assyrians have erected genocide monuments in 9 cities around
the world (story).

Here is the text of the resolution in Dutch:

34 000-V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015

Nr. Gewijzigde Motie Van Het Lid Voordewind C.S.

Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 59 Voorgesteld

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de motie Rouvoet c.s. (21 501-20, nr. 270) aangaande
het bespreekbaar maken van de erkenning van de Armeense genocide in de
dialoog met Turkije (Voor de volledigheid gaat het hier ook over de
Assyriers, de Pontische Grieken en Arameeers die ook het slachtoffer
zijn geworden van deze genocide) in 2004 Kamerbreed is aangenomen;

van mening, dat het van groot belang is dat Turkije en Armenie tot
een gezamenlijk vergelijk over hun geschiedenis komen;

van mening, dat acceptatie van wederzijds inzicht ten aanzien van de
gebeurtenissen van 1915 noodzakelijk is om in de betrekkingen tussen
beide landen een stap vooruit te zetten;

spreekt de wens uit, dat aankomende herdenkingsbijeenkomsten van 100
jaar Armeense genocide, in Nederland en elders, bijdragen aan respect
en acceptatie tussen betrokken gemeenschappen;

verzoekt de regering, in het verlengde van de aangenomen motie-Rouvoet
c.s., bilateraal en in EU-verband, de Turkse regering op te blijven
roepen de toenadering tot Armenie een nieuwe impuls te geven en met
de Armeense regering te streven naar verzoening;

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind Omtzigt Ten Broeke Servaes Sjoerdsma Van Bommel Van Ojik
Van der Staaij Bontes Thieme Klein

http://www.aina.org/news/20150410044601.htm